De implantologie als tandheelkundige techniek is in Nederland in opmars. In het jaar 2000 zijn zo’n 40.000 tandheelkundige implantaten in de monden van Nederlandse patiënten geplaatst. Implantaten zijn kunsttandwortels die kunnen dienen om een tand, kies of een brug op te zetten. Ze kunnen ook dienen als steun en houvast voor een overkappingsprothese. Een dergelijke kroon, brug of basis voor een overkappingsprothese die op de geïmplanteerde kunstwortel wordt geplaatst, wordt ook wel de ‘suprastructuur’ genoemd.

Implantaten worden geplaatst door de kaakchirurg of door de tandarts, die hiervoor een aanvullende cursus heeft gedaan. Soms plaatst de kaakchirurg alleen het implantaat en maakt de tandarts de suprastructuur.

Normale tandWat is mogelijk met implantaten?

Implantaten kunnen in diverse situaties worden toegepast:
  • als vervanging van een enkele kies of tand;
  • als vervanging voor meerdere tanden en kiezen. In zo’n situatie
    wordt er een brug op het implantaat geplaatst;
  • om te dienen als basis voor een overkappingsprothese ofwel ‘klikgebit’.

De keuze hangt af van de kans op een optimaal herstel van de gebitsfuncties en de financiële situatie van de patiënt.

Bij wie zijn implantaten mogelijk?

Bij iedere gezonde persoon kunnen in principe implantaten worden gezet, maar er zijn nog een aantal andere factoren die een belangrijke rol spelen:
  • Er moet voldoende kaakbot zijn om een implantaat voldoende houvast te bieden. Een belangrijke vernieuwing op implantaatgebied is ook dat patiënten met te weinig kaakbot nu kunnen worden behandeld. Dat gebeurt door op die plaatsen eerst bot aan te brengen en daarna pas het implantaat te plaatsen. Het opvulbot kan afkomstig zijn van de patiënt zelf (uit kin of heup), maar er kan ook kunst- of donorbot worden gebruikt.
  • Het tandvlees rondom de overige nog aanwezige tanden en kiezen moet gezond zijn, om het implantaat goed te laten functioneren.
  • De inzet van de patiënt en een zeer goede mondhygiëne zijn zéér belangrijk!

De behandeling

Kroon op implantaatNadat een verdoving is gegeven, wordt het tandvlees open- gesneden zodat het kaakbot zichtbaar wordt. In het kaakbot worden kleine gaatjes geboord, waarin de implantaten worden geplaatst. Hierna wordt het tandvlees weer dichtgehecht. De napijn valt meestal erg mee. Deze is met eenvoudige pijnstillers goed te bestrijden. Soms krijgt u een recept mee. Een enkele keer ontstaat enige zwelling na de ingreep. Het is raadzaam gedurende zo’n 1 á 2 weken na de ingreep zacht voedsel te gebruiken.

Nu treedt een ‘rustperiode’ in, die 3 tot 6 maanden duurt. In deze periode krijgt het kaakbot de kans aan het implantaat vast te groeien. De implantaten mogen niet worden belast. De tandarts maakt meestal een tijdelijke voorziening in de vorm van een noodbrug of kunstgebit. U wordt hierover vooraf ingelicht.

Na de rustperiode wordt onder verdoving een stukje tandvlees boven het implantaat weggehaald, waarna de kroon, brug of basis voor de overkappingsprothese wordt geplaatst.

Het onderhoud

Na de behandeling is een regelmatige controle van groot belang. De tandarts besteedt tijdens deze controles aandacht aan de gezondheid van het tandvlees, aan het bot rondom de implantaten en aan de kroon, brug of andere suprastructuur, die op het implantaat is geplaatst. Vaak wordt de patiënt begeleid door een mondhygiëniste bij de mondverzorging.

Voor- en nadelen

Implantaten bieden oplossingen voor b.v. een loszittende prothese, waarna het eten weer beter mogelijk is. Op deze manier kan een implantaat een aanvulling zijn op de gewone tandheelkunde. In situaties waarin anders een kunstgebit gemaakt zou moeten worden, kunnen nu met implantaten kronen en bruggen worden gemaakt.

Daar staat echter tegenover dat er een grote inzet van de patient wordt vereist voor een goede mondverzorging, en dat hij/zij dat gedurende de rest van zijn leven zal moeten volhouden. De behandeling duurt lang, is kostbaar en wordt niet altijd (volledig) vergoed door het ziekenfonds of de verzekering. Het ziekenfonds en een aantal particuliere verzekeringen vergoeden de implantaten voor geheel tandeloze patiënten. De prijs van een aan gebitsimplantaten verankerde gebitsprothese is met 3.000 à 4.000 euro’s drie à vier keer zo hoog als conventionele gebitsprothesen voor onder- en bovenkaak, maar biedt meer comfort en kauwvermogen.

De oplossing voor het enkele ontbrekende gebitselement, dat vroeger vervangen werd door een plaatje of een brug, wordt door de verzekering niet vergoed, tenzij de gebitselementen door een ongeluk ontbreken, of als ze nooit zijn aangelegd. De prijsverschillen zijn aanzienlijk, een partiële plaatje kost veel minder dan een implantaat. Voor een begroting kunt u terecht bij uw behandelaar en over de vergoeding kunt u informeren bij uw zorgverzekeraar.

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Tandartsenpraktijk Ravense Hoek maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Tandartsenpraktijk Ravense Hoek bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedInn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Tandartsenpraktijk Ravense Hoek verwerkt is de privacyverklaring van Tandartsenpraktijk Ravense Hoek van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in augustus 2019. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.

Tandartsenpraktijk
Ravense Hoek

Klokkenweide 10
3223 NA HELLEVOETSLUIS
Tel: (0181) - 31 21 22
E-mail: info@tprh.nl

Wij zijn lid van ...

logo nvoilogo nvvplogo rtvlogo vialogo nmt

Zoeken

Algemene vragen

Bij algemene vragen over tandarts / tandheelkunde of klachten kunt u ook terecht op www.allesoverhetgebit.nl

Onze praktijk

Praktijk Overzicht